تماس با ما

 

آدرس:  تهران خیابان ظهیر الاسلام بن بست خاورمیانه ساختمان فرهنگ طبقه اول - شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران

پلاک 1 -کدپستی 1146837114 

 

نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
علی اسدی زادمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 33966949
تلفن داخلی: 121
پست الکترونیکی:
هادی اصلانزادهقائم مقام
تلفن مستقیم: 33966959
تلفن داخلی: 118
پست الکترونیکی:
علی تهرانیمسئول دفتر
تلفن مستقیم: 33926263,33926667,33967959
تلفن داخلی: 101
پست الکترونیکی:
سید مجید میرمجیدیاجرایی
تلفن مستقیم: 33966959
تلفن داخلی: 110
پست الکترونیکی:
شهین محمدیمسئول آموزش
تلفن مستقیم: 33968767
تلفن داخلی: 124
پست الکترونیکی:
علی خدابخشیمدیر توسعه مراکز و منابع انسانی
تلفن مستقیم: 33966949
تلفن داخلی: 112
پست الکترونیکی:
علی خانزادهمسئول مالی
تلفن مستقیم: 33968767
تلفن داخلی: 115
پست الکترونیکی:
ابولفضل عبدالله زادهبازرسی
تلفن مستقیم: 33966949
تلفن داخلی: 108
پست الکترونیکی:
علی رضا رجبیطرح و برنامه
تلفن مستقیم: 33926263
تلفن داخلی: 115
پست الکترونیکی: