کلیه متقاضیان راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال باید دستورالعمل پذیرش مراکز فرهنگی دیجیتال را مطالعه کرده و مطابق شرایط ذکر شده اقدام نمایند .در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهام می توانند از طریق شماره تلفن های ارائه شده در سایت و یا پست الکترونیک نسبت به دریافت جواب یا رفع ابهام اقدام نمایند .

توجه : شیوه نامه های موجود در این پایگاه متناسب با شرایط احتمالی جدید تغییر خواهد کرد .

آیین­ نامه سامان­دهی و توسعه  رسانه­ ها و فعالیت­های  فرهنگی دیجیتال


آیین نامه وظایف ادارات کل و تشکیل کارگروه استانیآیین نامه وظایف ادارات کل و تشکیل کارگروه استانی

 

 

 

 

فرم بازدید اولیه متقاضیان راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال

فرم بازدید اولیه متقاضیان راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال

 

 
 

 

  تاریخ بروزرسانی : ۲۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۳۹

نظام پیشنهادات