تماس با ما

 

آدرس:  تهران خیابان ظهیر الاسلام بن بست خاورمیانه ساختمان فرهنگ طبقه اول - شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران

پلاک 1 -کدپستی 1146837114 

 

نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
فرخنده امینیانکارشناس امور استانها
تلفن داخلی: 117
پست الکترونیکی:
حامد اسماعیلیمدیر شبکه ملی فرهنگ
تلفن مستقیم: 33926263
تلفن داخلی: 105
دورنگار: 102
پست الکترونیکی:
علی ریاحیکارشناس حوزه کسب و کار
تلفن مستقیم: 33968767
تلفن داخلی: 123
پست الکترونیکی:
علی خدابخشیمسئول توسعه مراکز و منابع انسانی
تلفن مستقیم: 33968767
تلفن داخلی: 112
پست الکترونیکی:
ابولفضل عبدالله زادهمسئول بازرسی
تلفن مستقیم: 33966949
تلفن داخلی: 108
پست الکترونیکی:
علی اسدی زادمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 33966949
تلفن داخلی: 121
پست الکترونیکی:
جواد قربانزادهمسئول پشتیبانی
پست الکترونیکی: