مراکز فعال از نظر تولید انیمیشن و پویانمایی

مراکز فعال از نظر تولید انیمیشن و پویانمایی

 

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی الزهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد  انیمیشن تولید شده:25

آدرس سایت :  https://fars.saramad.ir

استان کردستان

مرکز فرهنگی دیجیتال فجر

مدیر مجتمع:  محمد حیدری

تعداد  انیمیشن تولید شده :10

آدرس سایت : https://kordestan.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد  انیمیشن تولید شده: 10

آدرس سایت :

      استان کرمانشاه

      مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیت الله نجومی

مدیر مجتمع: امیر محمدی

تعداد  انیمیشن تولید شده:10

آدرس سایت : 

استان گلستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی قائم(عج الله)

مدیر مجتمع: سمانه لطفی زاده

تعداد  انیمیشن تولید شده: 8

آدرس سایت : https://golestan.saramad.ir

    استان مرکزی

      مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیینه

مدیر مجتمع: میثم افشار زاده

تعداد  انیمیشن تولید شده:5

آدرس سایت :