مراکز فعال در حوزه برگزاری مسابقات رایانه ای

                                                                   مراکز فعال در حوزه برگزاری مسابقات رایانه ای

استان گیلان

مرکز فرهنگی دیجیتال خاتم النبیاء(ص)

مدیر مجتمع:  دانیال سمیعی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:6

آدرس سایت : gilan.saramad.ir

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی الزهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد  مسابقات برگزار  شده:7

آدرس سایت : fars.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:19

آدرس سایت :

استان لرستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فجر

مدیر مجتمع: امین رسولی فرد

تعداد  مسابقات برگزار  شده:15

آدرس سایت :

استان خوزستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی فانوس

مدیر مجتمع: سید مصطفی موسوی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:6

آدرس سایت : fanoos.saramad.ir

استان آذربایجان شرقی

مرکز فرهنگی دیجتال استانی 29 بهمن

مدیر مجتمع: محمد علی قلی نواز

تعداد  مسابقات برگزار  شده:23

آدرس سایت : tabriz.saramad.ir

استان کرمانشاه

مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیت الله نجومی

  مدیر مجتمع: امیر محمدی

 تعداد  مسابقات برگزار  شده:7

آدرس سایت :  : kermanshah.saramad.ir

استان اصفهان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی استاد فرشچیان

مدیر مجتمع: سید احسان اسحاقی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:13

آدرس سایت :

استان گلستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی قائم(عج)

مدیر مجتمع: سمانه لطفی زاده

تعداد  مسابقات برگزار  شده:4

آدرس سایت :

استان جنوب کرمان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آرمین

مدیر مجتمع: علیرضا فرخی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:4

آدرس سایت :

استان چهار محال بختیاری

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی مهر

مدیر مجتمع:کامیار محبوبیان

تعداد  مسابقات برگزار  شده:7

آدرس سایت :

استان خراسان رضوی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی امام رضا(ع)

مدیر مجتمع: محمد رضا اسماعیل زاده

تعداد  مسابقات برگزار  شده:4

آدرس سایت :

استان آذربایجان غربی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی شهید باکری

مدیر مجتمع: حسین قدیمی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:3

آدرس سایت :

استان کردستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فجر

مدیر مجتمع: محمد حیدری

تعداد  مسابقات برگزار  شده:7

آدرس سایت :

استان سیستان و بلوچستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی نخل آفتاب

مدیر مجتمع: محمد مهدی شهرکی

تعداد  مسابقات برگزار  شده:3

آدرس سایت :

استان خراسان شمالی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی گلشن

مدیر مجتمع: مبین صادقی راشد

تعداد  مسابقات برگزار  شده:9

آدرس سایت :