مراکز فعال در حوزه آموزش

                                                                                  مراکز فعال در حوزه آموزش

استان گیلان

مرکز فرهنگی دیجیتال خاتم النبیاء(ص)

مدیر مجتمع:  دانیال سمیعی

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:83

آدرس سایت : gilan.saramad.ir

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی الزهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:70

آدرس سایت : fars.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:57

آدرس سایت :

استان کرمان

مرکز فرهنگی دیجتال استانی برهان

مدیر مجتمع: احد حائری زاده

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:30

 آدرس سایت :   

استان خوزستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی فانوس

مدیر مجتمع: سید مصطفی موسوی

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:20

آدرس سایت : fanoos.saramad.ir

استان آذربایجان شرقی

مرکز فرهنگی دیجتال استانی 29 بهمن

مدیر مجتمع: محمد علی قلی نواز

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:14

آدرس سایت : tabriz.saramad.ir

استان کرمانشاه

مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیت الله نجومی

  مدیر مجتمع: امیر محمدی

 تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:11

آدرس سایت :  : kermanshah.saramad.ir

استان زنجان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی آرتا رسانه

مدیر مجتمع: مریم گوهر زاد

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:10

آدرس سایت : www.artarasaneh.ir

استان لرستان

مرکز فرهنگی دیجیتال فجر

مدیر مجتمع:امین رسولی فرد

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:10

آدرس سایت :

استان جنوب کرمان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آرمین

مدیر مجتمع: علیرضا فرخی

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:10

آدرس سایت :

استان چهار محال بختیاری

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی مهر

مدیر مجتمع:کامیار محبوبیان

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:10

آدرس سایت :

استان اردبیل

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فدک

مدیر مجتمع: فرشاد فرزانه وش

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:10

آدرس سایت :

استان یزد

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی  آراد یزد

مدیر مجتمع: محمد جلیل عبدالله زاده

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:8

آدرس سایت : arad.saramad.ir

استان ایلام

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کوثر

مدیر مجتمع: حسن حسینی

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:8

آدرس سایت :

استان هرمزگان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی خلیج فارس

مدیر مجتمع: علی کوزه گر

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:6

آدرس سایت :

استان خراسان شمالی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی گلشن

مدیر مجتمع: مبین صادقی راشد

تعداد  دوره های آموزشی برگزار شده:6

آدرس سایت :