مراکز استانی از نظر فعالیت ویژه

             مراکز دیجیتال استانها از نظر انجام فعالیت ویژه

          فعالیت ویژه شامل موارد زیر می باشد:

  •    برگزاری استارت آپ ها
  •    حضور و یا برگزاری جشنواره
  •   کتاب الکترونیکی و مقالات

استان گیلان

مرکز فرهنگی دیجیتال خاتم النبیاء(ص)

مدیر مجتمع:  دانیال سمیعی

تعداد  استارت آپ ها :9

تعدا حضور در جشنوار ها:14

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:1

آدرس سایت : gilan.saramad.ir

استان فارس

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی الزهرا(س)

مدیر مجتمع: ساسان حیدر پور

تعداد  استارت آپ ها :80

تعدا حضور در جشنوار ها:5

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:32

آدرس سایت : fars.saramad.ir

استان قزوین

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

تعداد  استارت آپ ها :7

تعدا حضور در جشنوار ها:3

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

آدرس سایت :

استان جنوب کرمان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آرمین

مدیر مجتمع: علیرضا فرخی

تعداد  استارت آپ ها :1

تعدا حضور در جشنوار ها: 0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:2

آدرس سایت :

استان خوزستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی فانوس

مدیر مجتمع: سید مصطفی موسوی

تعداد  استارت آپ ها :3

تعدا حضور در جشنوار ها:1

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

آدرس سایت : fanoos.saramad.ir

استان کردستان

مرکز فرهنگی دیجتال استانی فجر

مدیر مجتمع: محمد حیدری

تعداد  استارت آپ ها :30

تعدا حضور در جشنوار ها:1

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:2

آدرس سایت : kordestan.saramad.ir

استان کرمانشاه

مرکز فرهنگی دیجتال استانی آیت الله نجومی

  مدیر مجتمع: امیر محمدی

 تعداد  استارت آپ ها :10

تعدا حضور در جشنوار ها:4

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

آدرس سایت : kermanshah.saramad.ir

استان سیستان و بلوچستان

 مرکز فرهنگی دیجتال استانی نخل آفتاب

مدیر مجتمع: محمد مهدی شهرکی

تعداد  استارت آپ ها :0

تعدا حضور در جشنوار ها:4

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

آدرس سایت:

استان ایلام

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی کوثر

مدیر مجتمع: حسن حسینی

تعداد  استارت آپ ها :2

تعدا حضور در جشنوار ها:2

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:3

آدرس سایت :

استان خراسان شمالی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی گلشن

مدیر مجتمع: مبین صادقی راشد

تعداد  استارت آپ ها :1

تعدا حضور در جشنوار ها:7

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

آدرس سایت :

استان چهار محال بختیاری

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی مهر آفرین

مدیر مجتمع: کامیار محبوبیان

تعداد  استارت آپ ها :5

تعدا حضور در جشنوار ها:1

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات: 0

       آدرس سایت :

استان مازندران

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی ساری

مدیر مجتمع: علی رضایی

تعداد  استارت آپ ها : 0

تعدا حضور در جشنوار ها: 0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات: 0

        آدرس سایت :

استان لرستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فجر

مدیر مجتمع: امین رسولی فرد

تعداد  استارت آپ ها : 1

تعدا حضور در جشنوار ها: 0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات: 0

       آدرس سایت :

استان  اردبیل

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی فدک

مدیر مجتمع: فرشاد فرزانه وش

تعداد  استارت آپ ها : 4

تعدا حضور در جشنوار ها: 0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات: 0

آدرس سایت :

استان کرمان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی

مدیر مجتمع:

تعداد  استارت آپ ها : 1

تعدا حضور در جشنوار ها: 0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات: 0

       آدرس سایت :

استان یزد

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی

مدیر مجتمع:

تعداد  استارت آپ ها : 2

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

         آدرس سایت :

استان هرمزگان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی خلیج فارس

مدیر مجتمع: علی کوزه گر

تعداد  استارت آپ ها :1

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

        آدرس سایت :

استان بوشهر

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی

مدیر مجتمع:

تعداد  استارت آپ ها :3

تعدا حضور در جشنوار ها:1

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

        آدرس سایت :

استان آذربایجان شرقی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی 29 بهمن

مدیر مجتمع: محمد علی قلی نواز

تعداد  استارت آپ ها :8

تعدا حضور در جشنوار ها:6

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:3

        آدرس سایت :

استان آذربایجان غربی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی شهید باکری

مدیر مجتمع: حسین قدیمی

تعداد  استارت آپ ها :2

تعدا حضور در جشنوار ها:2

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

        آدرس سایت :

استان زنجان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آرتا رسانه

مدیر مجتمع: مریم گوهرزاد

تعداد  استارت آپ ها :6

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:2

       آدرس سایت :

استان اصفهان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی استاد فرشچیان

مدیر مجتمع:سید احسان اصلاحی

تعداد  استارت آپ ها :2

تعدا حضور در جشنوار ها:1

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

        آدرس سایت :

استان مرکزی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی آیینه

مدیر مجتمع: میثم افشار زاده

تعداد  استارت آپ ها :1

تعدا حضور در جشنوار ها:2

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

        آدرس سایت :

استان گلستان

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی قائم(عج)

مدیر مجتمع: سمانه لطفی زاده

تعداد  استارت آپ ها :5

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

       آدرس سایت :

استان خراسان رضوی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی امام رضا(ع)

مدیر مجتمع: محمد رضا اسماعیل زاده

تعداد  استارت آپ ها :4

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:7

       آدرس سایت :

استان تهران

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی نور

مدیر مجتمع: محمدی

تعداد  استارت آپ ها :0

تعدا حضور در جشنوار ها:0

تعداد کتاب الکترونیکی و مقالات:0

         آدرس سایت :