مراکز فعال از نظر طراحی صفحات وب

مراکز فعال از نظر طراحی پایگاه اینترنتی

      استان زنجان 

      مرکزفرهنگی دیجتال استانی آرتا رسانه

مدیر مجتمع: مریم گوهرزاد

فعالیت در حوزه وب: طراحی صفحات وب و خدمات هاست

تعداد طراحی وب سایت :50 مورد

آدرس سایت : http://www.artarasaneh.ir   &  https://zanjan.saramad.ir

استان آذربایجان شرقی 

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی 29 بهمن

مدیر مجتمع: محمد علی قلی نواز

فعالیت در حوزه وب:

پالایش و آنالیز محتوا

خزنده اینترنتی صفحات htmlوajax  و تلگرام

سامانه تحریریه خبر

 تعداد طراحی وب سایت :7 مورد

آدرس سایت : https://tabriz.saramad.ir

استان قزوین 

مرکزفرهنگی دیجیتال استانی کاسپین

مدیر مجتمع: سعید پور ایمانی

فعالیت در حوزه وب: طراحی وب

 تعداد طراحی وب سایت :30 مورد

آدرس سایت : 

 استان خراسان رضوی

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی امام رضا (ع )

مدیر مجتمع: محمدرضا اسماعیل زاده

فعالیت در حوزه وب:طراحی صفحات وب

تعداد طراحی وب سایت :12 مورد

آدرس سایت : https:mashhad.saramad.ir

 استان کردستان 

مرکز فرهنگی دیجیتال استانی  فجر

مدیر مجتمع:  محمد حیدری

فعالیت در حوزه وب:خدمات هاست،طراحی صفخات وب

 تعداد طراحی وب سایت :11 مورد

آدرس سایت : https:kordestan.saramad.ir