استان همدان

پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان: https://hamedan.farhang.gov.ir

مدیر کل استان: علیرضا درویش نژاد

درویش نژاد

نام مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی: --

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال استان: --

آدرس مجتمع استانی: --

پست الکترونیک: -- 

حوزه فعالیت :

آدرس سایت مجتمع استانی :

سایرمراکز فرهنگی دیجیتال استان همدان

ردیف

نام شهر

نام مرکز

نوع مرکز

مدیر مرکز

پست الکترونیک

1

همدان

امام علی (ع)

خانه دیجیتال

علی محمد ایران پور

iranpour667@gmail.com

2

همدان

مهدیه

خانه دیجیتال

غلام رضا فریدونی

3

همدان

رسالت

خانه دیجیتال

زهرایی

4

مریانج

امام صادق(ع)

خانه دیجیتال

حسن مظاهری

 

5

همدان

فاطمه الزهرا(ص)

خانه دیجیتال

هاشم زهدی

Zohdi63@gmail.com

توسیرکان

حضرت ابوالفضل(ع)

خانه دیجیتال

سعید بصیری

تویسرکان

فردوسی

مجتمع شهری

تکلو

davood_t2001@yahoo.com