استان خراسان جنوبی

پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی: https://khj.farhang.gov.ir/fa/home

مدیر کل استان :احمد محبی

نام مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی: ندارد

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال استان:

آدرس مجتمع استانی:

پست الکترونیک:   

حوزه فعالیت:

آدرس سایت مجتمع استانی :

سایرمراکز فرهنگی دیجیتال استان خراسان جنوبی

ردیف

نام شهر

نام مرکز

نوع مرکز

حوزه فعالیت

وب سایت

1

نهبندان

نور

خانه دیجیتال

 

2

سرایان

آدینه

خانه دیجیتال

 

 

3

قائن

جواد الائمه(ع)

خانه دیجیتال

 

 

4

فردوس

موعود

خانه دیجیتال

 

 

5

طبس

صاحب الزمان(عج)

مجتمع شهری