استان لرستان

پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان: https://lorestan.farhang.gov.ir

مدیر کل استان: حجت الاسلام حمیدرضا حنان

حنان  

نام مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی: مجتمع فرهنگی دیجیتال فجر

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال استان: امین رسولی فرد

امین رسولی فرد


آدرس مجتمع استانی: میدان 22 بهمن-مجتمع فرهنگی هنری فجر

پست الکترونیک:   nap_it2020@yahoo.com

حوزه فعالیت :

ü    آموزش

ü    نرم افزارهای تحت ویندوز و تلفن همراه

ü    تولید بازی اندروید

ü    انیمیشن و پویانمایی

آدرس سایت مجتمع استانی :

سایرمراکز فرهنگی دیجیتال استان لرستان

ردیف

نام شهر

نام مرکز

نوع مرکز

مدیر مرکز

پست الکترونیک

1

خرم آباد

یاوران

خانه دیجیتال

زینب سپهوند

kh.sepahvand28@gmail.com

2

الشتر

 شهدا

خانه دیجیتال

علی یوسف وند

qadir59@gmail.com

3

بروجرد

شهید مدرس

خانه دیجیتال

اسماعیل روستائی

ks_modares90@yahoo.com

4

بروجرد

آسمان

خانه دیجیتال

مهدی صدریان

sad_mah313@yahoo.com

5

ازنا

سفیر

مجتمع شهری

حسن سیف آبادی

iransarayeman4@gmail.com

6

بروجرد

بروجرد

مجتمع شهری

امین فرزادی

7

رومشکان

رومشکان

مرکز فرهنگی

علی نقی سوری

ali.soori64@yahoo.com