استان سیستان و بلوچستان

پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان:

https://sistanbaloochestan.farhang.gov.ir

مدیر کل استان : حسین مسگرانی
مسگرا

نام مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی: مجتمع فرهنگی دیجیتال نخل آفتاب

مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال استان: محمد مهدی شهرکی مقدم
شهرکی

آدرس مجتمع استانی: زاهدان خ فردوسی روبروی فردوسی 3

پست الکترونیک: mohamad_mahdi_shahraki_moghadam@yahoo.com

حوزه فعالیت:

üتولید اپلیکشن های موبایل

üوب و طراحی سایت

üتولید بازی و نرم افزارهای ویندوز

آدرس سایت مجتمع استانی :     

سایرمراکز فرهنگی دیجیتال استان سیستان و بلوچستان

ردیف

نام شهر

نام مرکز

نوع مرکز

فعالیت اصلی

مدیر مرکز

پست الکترونیک

1

زهک

حضرت ابوالفضل(ع)

خانه دیجیتال

برگزاری کلاس های آموزشی

محمد رضا سلیمانی نژاد

 

2

زاهدان

علی ابن ابیطالب(ع)

خانه دیجیتال

آموزش

مهدی پور موسوی

kowsar1438@gmail.com

3

زاهدان

زاهدان

ابوذر غفاری

خانه دیجیتال

محمد سعید

 

4

زاهدان

لیدما

مرکز فرهنگی

انیمیشن طراحی وب و

مجید شهیکی تاش

ziatash@yahoo.com