معرفی شبکه ملی فرهنگ


«شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران» مجموعه­ای است سازمان یافته از: «سامانه­های برخط»، «مراکز فرهنگی دیجیتال» و « اقدامات حمایتی، آموزشی و اطلاع رسانی» که با هدف استفاده بهینه از فن آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، تحت راهبری و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طراحی و اجرا گردیده و متناسب با فن آوری­های روز توسعه و ارتقا می­یابد.

«شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران» بستری مبتنی بر آخرین فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی و پاک و پالوده از ناهنجاری ها برای دسترسی به آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای و اطلاعات، محتوا و خدمات عرضه شده در شبکه گسترده جهانی، پدیدآوردن و انتشار محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی و دسترسی عمومی به اطلاعات بخش فرهنگ ایران اسلامی، به سهولت در اختیار آحاد افراد جامعه در سراسر کشور قرارمی دهد.